Jak klasyfikujemy opakowania

 01 – Rolki i arkusze stosowane w handlu
   02 – Pudełka klapowe są to pudełka złożone zasadniczo z jednej części, których brzeg jest klejony, szyty, albo które maja polaczenie taśma klejąca oraz posiadają górne i dolne klapy. Producent wysyła je złożone na płasko, gotowe do użycia, a zamyka przy zastosowaniu klap.
   03 – Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednej części i charakteryzuje je istnienie wieka i/lub spodu, które zachodzą teleskopowo na siebie.
   04 – Pudła składane i tace, zwykle składają się tylko z jednego formatu. Dno pudła składa się tak, by utworzyć dwie lub więcej ścian bocznych oraz pokrywę. W niektórych wzorach mogą się pojawiać zamknięcia, uchwyty, okienka itd.
   05 – Pudełka te składają się w większej ilości z części (wewnętrznych oraz obwolut), które można w rożnych kierunkach wsuwać jedno w drugie. Grupa ta obejmuje także obwoluty dla innych pudeł.
   06 – Pudełka trwale łączone składają się z dwóch oddzielnych części końcowych oraz korpusu i wymagają, przed ich użyciem, zszycia albo podobnej operacji.
   07 – Pudełka klejone jednoczęściowe, są to pudełka klejone, złożone zwykle z jednej części, dostarczane w stanie złożonym i gotowe do żucia po ich prostym rozłożeniu.
   09 – Wyposażenie wewnętrzne pudeł, takie jak wkładki, przekładki, kratownice, wkładki wypełniające itd., stanowiące         elementy związane z konstrukcja pudła albo osobne. Wskazana ilość elementów jest dowolna i może być stosownie od wymagań zwiększana lub zmniejszana.