Jak mierzymy wymiary opakowania?

Niniejszy katalog został opracowany przez FEFCO i ESBO jako oficjalny system, mający zastąpić długie i skomplikowane opisy konstrukcji opakowań z tektury prostymi symbolami powszechnie rozumianymi w skali międzynarodowej, niezależnie od różnic językowych.

Wykroje opakowań w niniejszym katalogu postrzegane są od strony wewnętrznej.

Wymiary pudeł:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie wymiary wyrażono jako wymiary wewnętrzne w mm jak następuje:

Długość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H).
Długość (L) = dłuższy z wymiarów w ustawieniu do otwarcia opakowania.
Szerokość (B) = krótszy z wymiarów w ustawieniu do otwarcia opakowania.
Wysokość (H) = wymiar pomiędzy podstawa a góra opakowania.

Wymiary arkuszy:

O ile nie podano inaczej, wymiary arkuszy tektury falistej podaje się w mm, jak następuje:

1 wymiar x 2 wymiar
1 wymiar = wzdłuż kierunku fali
2 wymiar = w poprzek kierunku fali

Składanie ręczne lub automatyczne

Każda konstrukcja opakowania ma jedną z następujących cech:

M – zwykłe składanie ręczne
A – zwykłe składanie automatyczne
M/A – oznacza, że składanie ma charakter ręczny lub automatyczny,
M+A wymaga połączenia obydwu rodzajów.