Bezpieczeństwo

System kontroli procesu produkcji i magazynowania prowadzony zgodnie z przyjętą politykąjakości stanowi gwarancję bezpieczeństwa stosowania naszych opakowań, np. w przemyśle spożywczym.

Nasze produkty tworzymy z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, tak by wybierając naszą ofertę, mieli Państwo pewność, że korzystają z wytrzymałych, niezawodnych i pewnych opakowań, które w maksymalnym stopniu spełnią oczekiwania Państwa i Państwa Klientów.

Oprócz stosowania zasad GMP czy GHP upewniamy się, by założenia jakościowe procesów produkcji były realizowane zgodnie z normami ISO 9001 i HACCP. Firma Mark działa zgodnie z normami dyrektywy UE 72/200 dotyczącymi substancji przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz normami dyrektywy UE 94/62, które regulują kwestie zarządzania odpadami opakowaniowymi. Oprócz utrzymywania wspomnianych powyżej norm, nasze zakłady są poddawane okresowym kontrolom lokalnych władz sanitarnych.

Przykładamy wielką wagę do tajemnicy handlowej oraz tajemnicy projektów realizowanych dla naszych Klientów. Każdy z pracowników oraz współpracowników jest w sposób formalny instruowany na temat wagi realizowanych projektów, informacji i danych, które pozyskuje, uczestnicząc w projektach.
Ponadto zakład Mark podlega stałemu nadzorowi systemu kamer przemysłowych, posiada wydzielone i zabezpieczone strefy dostępu, system bezpieczeństwa, a towary powierzane nam przez Klientów są ubezpieczane od wielu typów ryzyka.

Dzięki prowadzeniu powyższych działań, utrzymywaniu zaufania naszych Klientów oraz zwiększaniu naszych kompetencji, niejednokrotnie pracujemy dla firm konkurencyjnych dla siebie nawzajem.