Polityka jakosci

Jako firma dążąca do stabilnej jakości, wdrażamy zintegrowany system zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001.

Wysoką jakość naszych produktów potwierdzają uzyskane przez nas certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Świadczą one, że oferowane przez nas opakowania charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną i należycie chronią zawartość przed uszkodzeniami. Posiadamy również certyfikat uprawniający do produkcji opakowań dla produktów żywnościowych i chemicznych.

Priorytetowym celem naszego przedsiębiorstwa jest uczynić wszystko, aby dostarczać naszym Klientom wyroby z tektury falistej zgodne z ich wymaganiami .
Posiadając głębokie przekonanie o kluczowej roli jakości w doskonaleniu procesów w naszej Firmie, gwarantujemy wyroby spełniające oczekiwania i wymagania Klientów.
Ustaloną Politykę Jakości pragniemy realizować poprzez:

  • określanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa
  • wyznaczanie celów jakościowych
  • stałe, systematyczne doskonalenie oferowanych wyrobów
  • ciągłe doskonalenie wszystkich procesów występujących w naszej Firmie
  • podnoszenie świadomości i kwalifikacji zawodowych pracowników naszej firmy
  • wdrażanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • nowe pomysły i rozwiązania