Pracownik

Pracownicy są nie tylko najcenniejszym aktywem naszej firmy, ale również tym, co kreuje naszą indywidualność. Dlatego staramy się tworzyć przyjazną atmosferę, godne warunki pracy oraz dajemy im możliwości zarobkowe adekwatne do ich zaangażowania, wkładu w rozwój firmy oraz zadowolenia Klientów firmy.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • zgodność zasad pracy i wynagradzania z prawem pracy
  • motywacyjne elementy wynagrodzenia
  • rozpowszechnianie jednolitego regulaminu pracy oraz wyjaśnianie wszelkich niejasności z nim związanych
  • terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych
  • okresową ocenę pracowników
  • zapewnienie prawa do wypoczynku
  • zapewnienie równości szans, a w szczególności równouprawnienia płci