Seria 900

09 – Wyposażenie wewnętrzne pudeł, takie jak wkładki, przekładki, kratownice, wkładki wypełniające itd., stanowiące      elementy związane z konstrukcja pudła albo osobne. Wskazana ilość elementów jest dowolna i może być stosownie od wymagań zwiększana lub zmniejszana.